Disclaimer

Op deze pagina bevindt zich de disclaimer van jouw-personaltrainer.nl. Deze disclaimer betreft onder welk voorbehoud de informatie, op de website van Jouw-Personal Trainer, wordt aangeboden. Bij gebruik van de website stem je in met onderstaande disclaimer.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van informatie van de website is vrijblijvend zolang deze informatie niet wordt gekopieerd, verspreidt of misbruikt. De informatie op de website van Jouw-Personal Trainer mag alleen worden hergebruikt volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder schriftelijke toestemming van Jouw-Personal Trainer is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op de website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Jouw-Personal Trainer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Jouw-Personal Trainer streeft naar een zo actueel mogelijke website. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid.

Jouw-Personal Trainer behoudt zich het recht voor om materiaal te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Jouw-Personal Trainer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat vermeld, waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.

Wijzigingen

Bij mogelijke wijziging van de disclaimer, zal de meest recente versie zich op deze pagina van jouw-personaltrainer.nl bevinden.